همه گروه ها علم و دانش طبیعت وحیات مهندسی ومعماری تاریخی و نظامی مشاهیر و هنری نجوم و کیهان زیست و پزشکی
همه گروه ها

پشت درهای کارخانه‌‌
مشخصات فیلم

ژانر: مستند

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

پشت درهای کارخانه‌‌

مستند کرمچاله ها

مستند کرمچاله ها
مشخصات فیلم

نام فیلم: مستند کرمچاله ها

ژانر: مستند

سال تولید: 2016

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مستند نابغه‌های معمولی‌

مستند نابغه‌های معمولی‌
مشخصات فیلم

نام فیلم: مستند نابغه‌های معمولی‌

ژانر: علم و دانش

سال تولید: 2015

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مستند نابغه‌های معمولی‌

مستند تلاش مقدس

مستند تلاش مقدس
مشخصات فیلم

نام فیلم: مستند تلاش مقدس

سال تولید: 2016

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مستند تلاش مقدس

مستند مهار رادیواکتیو

مستند مهار رادیواکتیو
مشخصات فیلم

نام فیلم: مستند مهار رادیواکتیو

ژانر: دانش

سال تولید: 2016

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مهار رادیواکتیو

مستند داستان ما

مستند علمی داستان ما
مشخصات فیلم

نام فیلم: مستند داستان ما

ژانر: علم و دانش

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مستند مهندسی زندگی

مستند علمی مهندسی زندگی
مشخصات فیلم

نام فیلم: مستند مهندسی زندگی

ژانر: علمی

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مستند علمی مهندسی زندگی

مستند پیوند پنهان

مستند علمی پیوند پنهان
مشخصات فیلم

نام فیلم: مستند پیوند پنهان

ژانر: علمی

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مستند در جست و جوی بوزون هیگز
مشخصات فیلم

ژانر: مستند علمی

سال تولید: 2016

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد

مستند در جست و جوی بوزون هیگز

دیدار با استیون هاوکینگ

مستند علمی دیدار با استیون هاوکینگ
مشخصات فیلم

نام فیلم: دیدار با استیون هاوکینگ

سال تولید: 2015

کیفیت: HD

زبان: دوبله فارسی

زیرنویس: ندارد